Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Wij hebben contracten met vrijwel alle verzekeraars.

De vergoeding voor kinderen tot 18 jaar is als volgt:

  • Kinderen met een niet-chronische aandoening: maximaal 18 behandelingen
  • Kinderen met een chronische aandoening: alle behandelingen.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

 Aanvullende verzekering

Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar meer behandelingen vergoedt. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Wij werken op basis van overeengekomen tarieven.
Declaraties voor de gecontracteerde zorgverzekeraars worden in principe door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraars ingediend.

Indien uw kind niet verzekerd is, of verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, zullen wij u het balietarief in rekening brengen. U ontvangt de nota thuis en draagt zelf verantwoording voor betaling.

Balietarieven 2019:

Zitting kinderfysiotherapie € 45,00

Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 60,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 45,00

Verslaglegging/rapportage € 45,00

Overleg ouders € 45,00

Niet nagekomen afspraak (niet binnen 24 uur afgezegd) € 25,00